Πρόσκληση για συμμετοχή στο 3ο δωρεάν διακρατικό συνέδριο DISCUSS LEARNING 2021, 19/10 - 9/12/2021 «ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΉ ΕΠΟΧΉ – LEARNING IN THE DIGITAL ERA»

Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 ... Συνεδρίαση (δια περιφοράς) της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 ... ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ " ΕΒΔΟΜΗ " Αρ.Φύλλου 1202/16-10-2021.

ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Με εντατικούς ρυθμούς σε καθημερινή βάση συνεχίζονται οι καθαρισμοί ρεμάτων σε όλη την Αττική από τα συνεργεία της Περιφέρειας ... Το Τοπικό Συμβούλιο Παλλήνης προειδοποιεί για τα ρέματα που δεν καθαρίστηκαν : Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων !

Με εντατικούς ρυθμούς σε καθημερινή βάση συνεχίζονται οι καθαρισμοί ρεμάτων σε όλη την Αττική από τα συνεργεία της Περιφέρειας

Το Τοπικό Συμβούλιο Παλλήνης προειδοποιεί για τα ρέματα που δεν καθαρίστηκαν : Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων !

”Κατόπιν εξουσιοδότησης των Κοινοτικών Συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας Παλλήνης , σας υπενθυμίζω την επιστολή με αρ.πρωτ.εισερχομένου στην υπηρεσία σας 439040/26-6/2020 που αφορά τον καθαρισμό ρεμάτων της Κοινότητας Παλλήνης. Εφιστώ την προσοχή σας στην απάντηση που παραλάβαμε, με αριθμ. πρωτ. 461685/2-7-2020 στην οποία μας ενημερώνατε ότι προχωράτε στην αποψίλωση και τον καθαρισμό ρεμάτων. Επίσης και φέτος διαβιβάσαμε μέσω ΙΡΙΔΑΣ (αρ. πρωτ. 23274/10-7-2021) την 15/2021 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου ΔΔ Παλλήνης που αφορούσε καθαρισμό ρεμάτων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Δεν παρατηρήθηκε όμως καμία ενέργεια. Σας διαβιβάζουμε εκ νέου και την 20/2021 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου ΔΔ Παλλήνης, ενόψει της χειμερινής περιόδου. Απαιτούμε να προχωρήσετε άμεσα στην υλοποίηση των εργασιών διότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές ενόψει επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Κρίνεται απαραίτητο να μας ενημερώσετε και να μας χορηγήσετε εγγράφως χρονοδιάγραμμα υλοποίησης καθαρισμών της Υπηρεσίας σας. Παρακαλούμε άμεσα για τις δικές σας ενέργειες.”


 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ : Συνεχίζονται οι φυτεύσεις πρασίνου και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες. Στις 12-10-2021 ολοκληρώθηκε η φύτευση στην Πλατεία Ηρώων, στην Ανθούσα.


 Συνεχίζονται οι φυτεύσεις πρασίνου και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες. Στις 12-10-2021 ολοκληρώθηκε η φύτευση στην Πλατεία Ηρώων, στην Ανθούσα.

Δήμος Παλλήνης