Επικοινωνία

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Παλλήνης
Μέλος Επιτροπής Ζωής Δήμου Παλλήνης
Μέλος Δ.Σ. Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης
Γραβιάς 5 και Σπετσών 16 Παλλήνη 15351
Επικοινωνία : κιν. 6983707262