ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ.

ΕΦΗΜΕΡΔΑ " ΕΒΔΟΜΗ " Αρ.Φύλλου 1055/20-10-2018


ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ