Νέα ρύθμιση 100 δόσεων για οφειλές στους δήμους.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ " ΕΒΔΟΜΗ " Αρ.Φύλλου 1072/16-02-2019

ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Παλλήνης ΚΑΛΕΙ στην ανοιχτή συγκέντρωση, για ενημέρωση και συζήτηση, τους κατοίκους των περιοχών ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ Ι - ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ ΙΙ και ΔΕΣΗ ΓΕΡΑΚΑ, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, (Κλειτάρχου & Αριστείδου).

Μαζί δημιουργούμε τον ισχυρό Δήμο Παλλήνης, με έργο για όλους τους Δημότες